tangfang

tangfang

视其面色黄白,余用六君、补中益气二汤,补一小儿伤风咳嗽痰涌。一小儿十二岁,患盗汗,形气瘦弱,面色或赤或白,右腮白两颊赤,鼻间微青,此禀足三阴经虚也,朝用补中益气汤;夕用六味地黄丸而愈。

 余先用五味异功散加升麻、柴胡数剂,诸症稍可,又以补中益气汤数剂,饮食少加;又因散解利之剂,手足逆冷,睡中发搐,余谓此脾土虚,而肺金受症,重伤真气故也。本方更加柴胡、升麻,升提元气,而补脾土为善。

一小儿印堂青黑,至夜啼搐。有咽入实时腹胀、呕吐、短气、不乳者,用茯苓丸治之。

未至三岁,看虎口食指,第一节名风关脉,初见易治;第二节名气关脉,见病深难治;第三节名命关脉,见死不治。一小儿肛门肿痛,出血水,年余未愈,忽吐血便血,皆成紫块,此肠胃积热,用圣济犀角地黄丸顿止。

老疟不愈,结癖于两胁之间,名曰疟母。 若四肢发热,口舌咽干,是火热乘土位,湿热相合,故烦躁闷乱也。

汗后血虚而热益甚者,六神散加粳米。余曰∶惊悸为心血虚怯;困睡为脾气虚弱;皆禀脾肾不足所致也。

Leave a Reply